Tài khoản:
Mật khẩu
Đăng ký thành viên

dude


Essence - Tinh chất hàn gắn

Ngày đăng 04/21/2015 11:49:34 AM - bởi: DatNV


Mỗi người khi sinh ra đã có khả năng chữa bệnh, nhưng đã quên mất khả năng này, hoặc chưa bao giờ sử dụng nó.

Dù bạn là người trị liệu được đào tạo chuyên nghiệp hay người trị liệu bản năng, hay bạn bị hấp dẫn bởi sự trị liệu… bây giờ là lúc chạm đến tinh hoa của quá trình trị liệu vượt trên cả các kỹ thuật dành cho thân-tâm-cảm xúc-năng lượng! Bị bệnh tức là đã bị tách biệt khỏi tổng thể. Khóa tu tập nhằm kết nối những tinh hoa của trị liệu: vi chỉnh, khả năng chấp nhận, sự bất động, tự chữa, niềm tin, sự cởi mở, dòng chảy, tình yêu và nhận thức! Chúng ta cũng sẽ học để tự bảo vệ và giữ cho hệ thống thanh sạch và thông thoáng.


Ngày đăng: 21/04/2015


Bình luận

Tin tiếp theo
  • Essence - Tinh chất sáng tạo

  • Tinh chất Essence